Protokół zdawczo-odbiorczy nieruchomości do pobrania | Atrium
X

Protokół zdawczo-odbiorczy nieruchomości

PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY NIERUCHOMOŚCI

Sporządzony w dniu: ………………. pomiędzy:

Przekazujący/Sprzedający (nazwisko i imię/adres korespondencyjny):
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Przejmujący/Nabywca:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Protokół dotyczy posesji (podać adres):
…………………………………………………………………………………………………

Licznik wody:

Nr licznika: ……………………			Stan: …………………
Nr licznika: ……………………			Stan: …………………
Nr licznika: ……………………			Stan: …………………

Licznik gazu:

Nr licznika: ……………………			Stan: …………………

Wraz z mieszkaniem przekazano:

 • klucze do drzwi wejściowych: ….. szt.
 • klucze do garażu: ….. szt.
 • pilot do drzwi garażowych: ….. szt.
 • klucze do furki: …. szt.
 • klucze do piwnicy: …. szt.
 • klucze do skrzynki pocztowej: …... szt.
 • kod do domofonu: ….. szt.
 • meble:
 • wyposażenie kuchni: według zdjęć
 • wyposażenie łazienki: według zdjęć
 • wyposażenie pokoi: liczba pokoi – ….. stan według zdjęć
 • wyposażenie przedpokoju: według zdjęć

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Sprzedający przekazał nieruchomość, a Kupujący przyjął ją bez zastrzeżeń, stwierdzając, że przekazanie jest zgodnie z wyżej wymienioną umową.

..............................................................
(data i czytelny podpis Sprzedającego)
..............................................................
(data i czytelny podpis Kupującego)