WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O NIEZALEGANIU Z OPŁATAMI do pobrania | Atrium
X

Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu z opłatami

WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O NIEZALEGANIU Z OPŁATAMI

……..........................................
(miejscowość, data)

Imię, Nazwisko Właściciela:
..............................................................................
Adres:
...............................................................................
Kontakt:
...............................................................................
(nr telefonu, e-mail)

Do:
Wspólnota Mieszkaniowa
przy ul. ……..…………………….. w …………….
Zarządca: ………………………………. (nazwa)

Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu z opłatami

Szanowni Państwo,

Wnoszę o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu z opłatami z tytułu zaliczki na utrzymanie części wspólnej, mediów oraz funduszu remontowego dotyczącego mieszkania położonego w ……………………….. przy ul. ……………………………. nr ……, stanowiącego moją własność.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych:

Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji wniosku o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu z opłatami na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej.

........................................... (podpis właściciela/i)