ZAŚWIADCZENIE ZARZĄDCY NIERUCHOMOŚCI O NIEZALEGANIU do pobrania | Atrium
X

Zaświadczenie zarządcy nieruchomości o niezaleganiu

ZAŚWIADCZENIE ZARZĄDCY NIERUCHOMOŚCI O NIEZALEGANIU

(miejscowość, data): ………………………………………………

ZAŚWIADCZENIE

ZARZĄDCY NIERUCHOMOŚCI O NIEZALEGANIU

I. Dane dotyczące właściciela

Właściciel lokalu: …………………………………………………………………………
Adres: ……………………………………………………………………………………
Telefon: ………………………………………………………………………………….

II. Dane dotyczące zajmowanego lokalu

Położenie lokalu (piętro): ………………………
Powierzchnia użytkowa łączna: ………… m², w tym:
pokój 1: …… m²
pokój 2: …… m²
pokój 3: …… m²
pokój 4: …… m²
kuchnia: …… m²
przedpokój: …… m²
łazienka: …… m²
w.c.: ……m²
inne: …………………………… m²
Powierzchnia pomieszczeń/nia przynależnych/ego (piwnicy, komórki lokatorskiej, garażu, ogródka, itp.): ….……… m²

Oświadczenie Zarządcy Nieruchomości:

Oświadczam, iż właściciel nie zalega z opłatą do wspólnoty (czynsz fundusz remontowy), jak również z żadnymi innymi należnościami związanymi z wyżej wymienionym lokalem.

.................................................
podpis administratora budynku

niepotrzebne skreślić