ZAŚWIADCZENIE ZARZĄDCY NIERUCHOMOŚCI O WYSOKOŚCI ZADŁUŻENIA do pobrania | Atrium
X

Zaświadczenie zarządcy nieruchomości o wysokości zadłużenia

ZAŚWIADCZENIE ZARZĄDCY NIERUCHOMOŚCI O WYSOKOŚCI ZADŁUŻENIA

(miejscowość, data): ………………………………………………

ZAŚWIADCZENIE

ZARZĄDCY NIERUCHOMOŚCI

I. Dane dotyczące właściciela:

Właściciel lokalu: …………………………………………………………………………
Adres: ……………………………………………………………………………………
Telefon: ………………………………………………………………………………….

II. Dane dotyczące zajmowanego lokalu:

Położenie lokalu (piętro): ………………………
Łączna powierzchnia użytkowa: ………… m2, w tym:
pokój 1: …… m2
pokój 2: …… m2
pokój 3: …… m2
pokój 4: …… m2
kuchnia: …… m2
przedpokój: …… m2
łazienka: …… m2
w.c.: ……m2
inne: …………………………… m2
Powierzchnia przynależnych pomieszczeń (np. piwnica, komórka lokatorska, garaż, ogród): ….……… m2
Oświadczam, że na dzień ……..……….………… właściciel ma zaległość w wysokości ……………………..…….….. z tytułu opłat do wspólnoty (czynsz, fundusz remontowy).

.................................................
Podpis administratora budynku

Niepotrzebne skreślić