Jak rozliczyć sprzedaż mieszkania z Urzędem Skarbowym - Atrium
X

Jak rozliczyć sprzedaż mieszkania z Urzędem Skarbowym

W jaki sposób rozliczyć sprzedaż mieszkania na PIT - 39 oraz kiedy zgłosić sprzedaż nieruchomości do Urzędu Skarbowego.

W jaki sposób rozliczyć sprzedaż mieszkania?

Podczas, gdy sprzedajemy mieszkanie przed upływem 5 lat od jego nabycia jesteśmy zmuszeni zapłacić z tego tytułu podatek do Urzędu Skarbowego. Jak rozliczyć sprzedaż mieszkania? Przede wszystkim należy złożyć odpowiednią deklarację. Wiele osób uważa, że zostają z takiego obowiązku zwolnieni, jeśli chcą przeznaczyć pieniądze ze sprzedaży na własne cele mieszkaniowe. Nie, jest to błędne myślenie, ponieważ informacje o sprzedaży nieruchomości musimy przekazać fikusowi.

Sprzedaż mieszkania – jaki PIT należy złożyć?

Ujawnienie sprzedaży mieszkania przed Urzędem Skarbowym jest obowiązkiem, który należy bezwzględnie złożyć. Aby to zrobić należy złożyć PIT-39. Na formularzu tym musimy wskazać przychód, który wynika z przeniesienia praw własnościowych, który został opodatkowany 19% podatkiem.

W jakim terminie należy zgłosić do Urzędu Skarbowego sprzedaż mieszkania? Należy zrobić to przed upływem 5 lat podatkowych od daty nabycia nieruchomości. Aby wywiązać się z tego obowiązku zgodnie z prawem należy złożyć właśnie PIT-39.

rozliczenie sprzedaży mieszkania

W jaki sposób zgłosić sprzedaż mieszkania do Urzędu Skarbowego? Najważniejsze informacje

Aby odpowiednio i zarówno zgodnie z prawem zgłosić sprzedaż mieszkania należy złożyć do Urzędu Skarbowego deklarację w postaci PIT-u 39, który obejmuje wszelkie wartości, które musimy zgłosić w celu oszacowania wysokości podatku. A więc w jaki sposób należy zgłosić sprzedać mieszkania?

Określenie podstawy opodatkowania – jest to osiągnięty przychód, zgodny z informacjami zawartymi w akcie notarialnym zmniejszony o koszty sprzedaży. Czym są zatem koszty sprzedaży? Są to wszystkie koszty, które musiał ponieść sprzedający, na przykład zamieszczenie ogłoszeń, opłaty sadowe oraz opłacenie notariusza. Jeśli koszty te różnią się znacząco od tych rynkowych to organ podatkowy taki koszt może oszacować sam.

Bardzo ważne są koszty uzyskania przychodu. W ty przypadku chodzi o wszystkie nakłady finansowe, jakie musiał podjąć sprzedający, by zwiększyć wartość sprzedawanej nieruchomości. Oczywiście musza zostać one udokumentowane. Jak rozliczyć mieszkanie, które nabyliśmy w formie spadku lub darowizny? W takim przypadku kosztami uzyskania przychodu jest suma wszystkich nakładów, które poniósł sprzedający, by zwiększyć wartość mieszkania oraz wartość opłaconego podatku od darowizny lub spadku.

Wszystkie nakłady, które poniósł sprzedający nieruchomość muszą zostać udokumentowane fakturami VAT oraz dowody uregulowania opłat administracyjnych. W Pit – 39 musza znaleźć się wszystkie powyższe informacje, zgodnie z prawdą oczywiście.

Kiedy nie płacić przy sprzedaży mieszkania – zwolnienia z podatku

Istnieje możliwość skorzystania ze zwolnienia podatkowego podczas sprzedaży mieszkania. W tym celu należy w PIT-39 objąć informację dotyczącą objęcia ulgi, która nam przysługuje. W jaki sposób rozliczyć mieszkania w takiej sytuacji? Należy zamieścić w wypełnianej deklaracji kwotę zwolnienia z opłacania podatku dochodowego, wskazując przy tym, że do dwóch lat przeznaczymy te pieniądze na własne cele mieszkaniowe. W przypadku, gdy sprzedaż nastąpiła po 1 stycznia 2019 roku, okres ten został wydłużony do trzech lat.

Kiedy zgłosić sprzedaż mieszkania do Urzędu Skarbowego – terminy rozliczeń

Przepisy jasno określają, że każdy podatnik ma obowiązek złożenia deklaracji do 30 kwietnia każdego roku, za rok poprzedni. W sytuacji, gdy ostatni dzień na złożenie PIT wypada w sobotę lub niedzielę to okres ten wydłużony jest do następnego dnia roboczego. Kiedy należy zgłosić sprzedaż mieszkania do Urzędu Skarbowego? Przede wszystkim należy dopilnować, by nie minęło 5 lat podatkowych od nabycia nieruchomości. Jeśli byliśmy w posiadaniu sprzedawanej nieruchomości przykładowo w latach 2014-2019 to mamy obowiązek złożyć deklaracje do Urzędu Skarbowego. W sytuacji, gdy przed 2014 rokiem byliśmy już w jej posiadaniu, nie jesteśmy zmuszeni do opłacania podatku.

Podsumowanie

Podczas sprzedaży mieszkania jesteśmy zmuszeni złożyć w Urzędzie Skarbowym PIT-39, który ma na celu poinformowanie tego organu o naszym dochodzie z jego sprzedaży. Dochód ten jest różnicą opodatkowania, a kosztami uzyskanego przychodu. Jeśli chodzi o opodatkowanie za 2019 rok to dotyczy to wyłącznie dochodów uzyskanych po 2014 roku.

 

Dokumenty do pobrania:

Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym 2022 - PIT 39