Protokół zdawczo – odbiorczy przy sprzedaży mieszkania – co powinien zawierać? - Atrium
X

Protokół zdawczo – odbiorczy przy sprzedaży mieszkania – co powinien zawierać?

Kluczowe aspekty protokołu zdawczo - odbiorczego

Najważniejszymi kwestiami dotyczącymi sprzedaży mieszkania w całym kraju jest nie tylko podpisanie umowy, formalności oraz zebranie dokumentów, ale również inne nie mniej ważne kwestie. Zarówno wielu sprzedających, jak i kupujących nieruchomość zapomina o spisaniu tak zwanego protokołu zdawczo – odbiorczego. Co powinien zawierać?

Co musi zawierać protokół zdawczo - odbiorczy?

Przede wszystkim powinniśmy wiedzieć, że spisanie protokołu zdawczo – odbiorczego jest bardzo ważnym i ostatnim etapem sprzedaży mieszkania. Mimo że wiele osób o nim zapomina, to dokument ten powinien zostać spisany w obecności obu stron transakcji. Między innymi tak działamy, powinien z  niego korzystać każdy profesjonalny skup nieruchomości.

Po co spisać protokół zdawczo - odbiorczy?

Dokument ten ma jeden najważniejszy cel, jakim jest zabezpieczenie interesów obu stron transakcji. Nie ma konieczności spisywania go na ostatnim etapie, ponieważ może zostać przygotowany wcześniej. Wszystko zależy od ustaleń nabywcy i zbywcy. Jest to bardzo ważny dokument, mimo że nie jest on wymagany prawnie. Dzięki niemu pozwoli to obu stronom uniknąć wszelkich nieporozumień i roszczeń z tym związanych.

192550084_m_normal_none

Jakie elementy musi mieć protokół zdawczo - odbiorczy?

Aby nie martwić się po sprzedaży mieszkania w razie żadnych roszczeń ze strony nabywcy, należy spisać protokół zdawczo – odbiorczy. Nie ma również konieczności, aby był on podpisany przy notariuszu, spisany powinien zostać w obecności obu stron. Bardzo ważne jest, aby został skonstruowany jasno i precyzyjnie, tak by nie budził wątpliwości. Wiele osób pyta, o to przy sprzedaży mieszkania. Niestety nie istnieje szkic tego dokumentu, jednak nie należy zapominać o takich kwestiach, jak:

 • Spisanie go w dwóch egzemplarzach
 • Powinien zawierać dane obu stron transakcji
 • Dane kontaktowe obu stron
 • Określenie celu protokołu
 • Kod do domofonu
 • Adres nieruchomości
 • Data i miejsca podpisania protokołu
 • Treść umowy przedwstępnej lub aktu notarialnego
 • Określenie stanu technicznego mieszkania
 • Określenie wyposażenia mieszkania
 • Informacje o odczycie liczników
 • Dokumentację fotograficzną
 • Informacja na temat ilości kompletów kluczy
 • Podpisy obu stron

Czemu warto zadbać o protokół zdawczo - odbiorczy

Sprzedaż mieszkania jest kosztowną transakcją. Dlatego też, spisanie protokołu zdawczo – odbiorczego ma przede wszystkim zabezpieczyć obie strony przed późniejszymi nieporozumieniami. Zawiera on nie tylko dane na temat liczników, ale również zakres wszystkich elementów, które pozostaną w mieszkaniu po przeniesieniu prawa własności. Warto jest więc spisać taki protokół jeszcze na etapie, który będzie przed podpisaniem aktu notarialnego. Dzięki niemu kupiec nie będzie miał podstaw do roszczeń, które mogą być dla nas nieprzyjemne. Dodatkowo nabywca powinien podpisać oświadczenie informujące, że zapoznał się on ze stanem mieszkania.

Protokół zdawczo – odbiorczy powinien nie tylko potwierdzić wydanie kluczy, ale również zawierać informacje dotyczące spisanych liczników, tak by podpisaniu umowy, nabywca mógł przepisać na siebie wszelkie media. To właśnie on jest podstawą do zawarcia umów z dostawcami na własne nazwisko.

186547317_m_normal_none

Podsumowanie

Zarówno kupujący, jak i sprzedający powinien dopilnować, by protokół zdawczo – odbiorczy został spisany. Będzie to dodatkowym zabezpieczeniem dla obu stron, w razie późniejszych nieporozumień. Należy pamiętać, by dopełnić wszystkich formalności związanych z dostawcami mediów, w tym rozliczenia się z nimi. Podpisanie tego protokołu jest najczęściej ostatnim etapem sprzedaży nieruchomości. Wiele osób podekscytowanych zakupem nowego mieszkania niestety o nim zapomina, jednak warto dopilnować, by był on wykonany starannie i szczegółowo.