Sprzedaż nieruchomości ze spadku - Atrium
X

Sprzedaż nieruchomości ze spadku

Jak szybko sprzedać mieszkanie nabyte poprzez spadek?

Każdy z nas zdaje sobie sprawę z tego czym jest spadek i w jaki sposób można nabyć poprzez niego nieruchomość. Niestety nie jest to tylko zaleta posiadania, ponieważ wiążą się z tym również obowiązki. Zazwyczaj dziedziczymy nie tylko lokal, ale również jego wyposażenie, czyli meble, książki i inne osobiste przedmioty zmarłego. Często zdarza się również, że postanawiamy sprzedać nieruchomość nabytą w drodze spadku.

Każda sprzedaż mieszkania wiąże się z załatwieniem wielu formalności. Konieczne jest skompletowanie ważnym, niezbędnych dokumentów. Nie należy również zapominać o zapłaceniu podatku do Urzędu Skarbowego. O czym należy pamiętać podczas sprzedaży mieszkania ze spadku? Jak to zrobić?

Jak sprzedać mieszkanie odziedziczone poprzez spadek? Krok po kroku

Bardzo często zdarza się, że w sytuacji, gdy dziedziczymy mieszkanie poprzez spadek chcemy je sprzedać. Jest to bardzo częsta choć nie zawsze łatwa decyzja. Sprzedaż nieruchomości może być także jedynym rozwiązaniem, zwłaszcza, gdy posiadamy problemy finansowe. Aby skutecznie sprzedaż mieszkanie ze spadku należy:

 • Skomplementować niezbędne dokumenty
 • Sporządzić wycenę. Jeśli nie potrafimy zrobić tego sami, możemy skorzystać z pomocy rzeczoznawcy
 • Stworzyć ofertę sprzedaży,
 • Znaleźć kupca i ustalić wszystkie warunki sprzedaży
 • Podpisać umowę sprzedaży
 • Zapłacić podatek od sprzedaży do Urzędu Skarbowego
 • Rozliczyć zeznania podatkowe

 

96128548_l

Po jakim czasie można sprzedać mieszkanie nabyte poprzez spadek?

Tak naprawdę sprzedać mieszkanie ze spadku możemy od razu. W momencie, gdy przyjmujemy spadek, nabywamy również możliwość rozporządzania zarówno prawami jak i rzeczami, które wchodzą w skład spadku. W sytuacji, gdy mieszkanie ze spadku odziedzicza jedno z małżonków, absolutnie nie zostaje ono włączone do wspólnego majątku.

Niezależnie od tego czy poprzez spadek nabyliśmy mieszkanie, dom, działkę czy lokal to samo dziedziczenie nie upoważnia nas do tego, by ją sprzedać. Konieczne jest zatem posiadanie dokumentu potwierdzającego nasze prawo do danej nieruchomości. Chodzi o akt poświadczenia dziedziczenia lub postanowienie sądu, które potwierdza nabycie spadku. Jeśli posiadamy jeden z tych dokumentów to automatycznie jesteśmy wykazać, że nieruchomość lub przedmioty odziedziczone należą do nas. Dokument jest bardzo ważny, ponieważ na pewno zostanie sprawdzony podczas sporządzania umowy kupna - sprzedaży u notariusza.

Jakie dokumenty są potrzebne do sprzedaży mieszkania ze spadku?

Gdy jesteśmy już w posiadaniu aktu poświadczenia dziedziczenia lub dokumentu, który potwierdza nasze prawo do własności to nie oznacza, że to wszystkie potrzebne dokumenty. Potrzebować jeszcze będziemy:

 • Zaświadczenia od naczelnika Urzędu Skarbowego informujące, że jesteśmy zwolnieni z opłacenia podatku, że podatek od sprzedaży został zapłacony lub że obowiązek jego zapłacenia uległ przedawnieniu.
 • Zaświadczenie o braku zaległości finansowej we wspólnocie lub spółdzielni
 • Zaświadczenie, które określa to czy nieruchomość znajduje się w obszarze rewitalizacji
 • Dokumenty z banku, które dotyczą kredytu hipotecznego
 • Dokumenty informujące o tym w jaki sposób staliśmy się posiadaczami nieruchomości

Czy uzyskanie potrzebnych zaświadczeń jest trudne?

Niestety czasem zdarza się, że uzyskanie niezbędnego zaświadczenia od naczelnika Urzędu Skarbowego jest bardzo trudne. Jeśli chodzi o naszych klientów, to dzięki naszemu doświadczeniu jesteśmy w stanie przyśpieszyć cały proces. Co może wpłynąć na przedłużenie całego procesu? Na przykład:

 • Konieczne jest sporządzenie u notariusza potrzebnych dokumentów
 • Notariusz może zażądać zaświadczenia od urzędu skarbowego dotyczące tego, że mieszkanie nabyte przez spadek zostało zwolnione z podatku
 • Proces zdobycia zaświadczenia się przedłuża, a klientowi grozi nałożenie kary

Starając się o różne zaświadczenia, które są niezbędne potrafią się bardzo długo przedłużać i mogą być skomplikowane, dlatego warto jest skorzystać z pomocy osób doświadczonych.

W jaki sposób rozliczyć sprzedaż mieszkania ze spadku?

Należy pamiętać, że podczas sprzedaży mieszkania nie można zapomnieć o obowiązku zapłaty podatku do Urzędu Skarbowego. Odpłatne, zgodnie z przepisami jest zbycie między innymi:

 • Nieruchomości
 • Części nieruchomości
 • Udziału w nieruchomości
 • Prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej
 • Prawo wieczystego użytkowania gruntów

Wyjątkiem jest sytuacja, gdy zbycie nieruchomości lub praw majątkowych nastąpiło po upływie 5 lat od nabycia.

Sprzedaż nieruchomości otrzymanej w spadku a podatek

Wiele osób zastanawia się czy sprzedaż na przykład mieszkania otrzymanego ze spadku zawsze wiążę się z koniecznością zapłaty podatku. Oczywiście, że tak! Niezależnie od tego czy jest to mieszkanie pochodzące ze spadku, sprzedaży dotyczą takie same przepisy, jak w innym przypadku.

Wszystko zależy od tego, kiedy spadkobierca takie mieszkanie chce sprzedać, jest to bardzo ważne. W sytuacji, gdy decydujemy się na sprzedaż przed upływem 5 lat od jego nabycia, niestety opłata podatku jest konieczna. Jeśli natomiast zbycie następuje dopiero po upływie 5 pełnych lat kalendarzowych to z podatku jesteśmy zwolnieni.

W jaki sposób obliczyć wysokość podatku od sprzedaży odziedziczonego mieszkania?

Aby obliczyć wysokość podatku należy wziąć pod uwagę zarówno kwotę przychodu jak i kosztów. Na ich podstawie wyliczana jest różnica, która jest podstawą podatku. Do wyliczonej sumy należy dodać także koszty odpisów amortyzacyjnych.

Zgodnie z przepisami, kosztami są między innymi:

 • Suma nakładów, które wpłynęły na zwiększenie wartości rynkowej naszej nieruchomości
 • Kwota podatku, który opłaciliśmy od spadku czy darowizny.

Prościej mówiąc podatek od osiągniętego przychodu wynosi 19%. Jak on powstaje? Odlicza się od kosztów przychodu koszty, które ponieśliśmy w związku ze sprzedażą. Sytuacja wygląda inaczej, jeśli mieszkanie jest nabyte w drodze spadku, ponieważ spadkobierca go nie kupił, a dostał za darmo. W takiej sytuacji niema on żadnych kosztów do odliczenia. Jedynym kosztem, który może odliczyć jest poniesiony podatek oraz koszty związane ze sprzedażą.

Jak sprzedać mieszkanie nabyte w formie spadku nie płacąc podatku?

Istnieje możliwość uniknięcia podatku. Po pierwsze możemy przeznaczyć “zarobione” na sprzedaży takiej nieruchomości pieniądze na własne cele mieszkaniowe. Należy zrobić to nie później niż przed upływem 3 lat od nabycia mieszkania. W sytuacji, gdy tylko część kwoty została na ten cel przeznaczona to należy uiścić podatek, tyle że kwota ta zostanie zmniejszona.  Określa się to jako ulgę mieszkaniową.

Czym są własne cele mieszkaniowe? Określa się tym mianem poniesione wydatki na zakup całego mieszkania, części nieruchomości, udziałów w nieruchomości, lokalu lub udziałów w nim. Innymi wydatkami na cele mieszkaniowe są:

 • Zakup gruntów
 • Zakup udziałów w gruntach
 • Zakup praw do lokum spółdzielczego
 • Zakup gruntu pod budowę  domu
 • Remont własnego budynku mieszkalnego
 • Zakup innego gruntu, należy jednak pamiętać, że musi mieć on przeznaczenie pod budowę, rozbudowę, przebudowę lub nadbudowę
 • Są to również wydatki poniesione na spłatę kredytu lub jego odsetek, jeśli został on zaciągnięty na cele mieszkaniowe

Podatek od spadku po sprzedaży mieszkania po rodzicach

Niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, że podatek od spadku i podatek od sprzedaży nieruchomości, którą odziedziczyliśmy to dwie różne rzeczy. Niestety podatek od spadku i wszelkiej darowizny musimy zapłacić, zwłaszcza w sytuacji, gdy jego wartość przekracza kwotę wolną od grupy podatkowej. Tak naprawdę wszystko zależy od tego kto jest spadkodawcą, a kto spadkobiercą i kim dla siebie nawzajem są.

W najkorzystniejszej sytuacji znajdują sie osoby należące do grupy podatkowej zerowej, a należą do nich między innymi:

 • Małżonkowie
 • Dzieci i wnuki
 • Rodzice i dziadkowie
 • Pasierb i pasierbica
 • Rodzeństwo
 • Ojczym lub macocha

Gdy spadkodawca lub spadkobierca należą do tak zwanej grupy zerowej to mogą skutecznie uniknąć opłacania podatku pod warunkiem, że spełnią dwa najważniejsze warunki. Po pierwsze należy zgłosić nabycie nieruchomości do urzędu skarbowego. Po drugie należy zrobić to bezdyskusyjnie w ciągu 6 miesięcy od dokonania podziału spadku. Pod takimi warunkami spadkobierca na pewno zostanie zwolniony z konieczności zapłacenia podatku.

Sprzedaż mieszkania otrzymanego drogą spadkową w 2022 roku

Jeśli musieliśmy opłacić podatek od sprzedaży mieszkania musimy jeszcze pamiętać o rozliczeniu podatku. Absolutnie nie należy o tym zapominać, ponieważ jeśli tego nie zrobimy na pewno poniesiemy konsekwencje ze strony urzędu skarbowego.

Jak rozliczyć podatek od sprzedaży mieszkania ze spadku w 2022 roku

W sytuacji, gdy spadkobierca sprzedaje mieszkanie Nabyte w drodze spadku i osiąga za to przychód, nie może zapomnieć o wykazaniu tego dochodu przy rocznym zeznaniu podatkowym, wypełniając PIT – 39. Zeznanie takie składa się za rok poprzedni i należy dopilnować, by zostało złożone do 30 kwietnia każdego roku. Należy podać:

 • Wysokość przychodu ze sprzedaży mieszkania
 • Wysokość przychodu z praw majątkowych
 • Wysokość kosztów uzyskanego przychodu
 • Kwotę dochodu zwolnionego z podatku

Sprzedaż mieszkania ze spadku – najważniejsze informacje

Gdy spadkobierca odziedziczył nieruchomość musi pamiętać, że wiążą się z tym różne, konieczne formalności, których musi dopilnować osobiście. Nie chodzi tylko o podjęcie decyzji o jej sprzedaży, przygotowanie do zbycia i wycenę, ale także o:

 • Załatwienie i zgromadzenie wszystkich dokumentów, w tym zaświadczeń dla notariusza
 • Rozliczenie się z urzędem skarbowym, tj. rozliczenie zeznania podatkowego lub opłacenie podatku dochodowego
 • Zapłacenie podatku od spadku, gdy jest to nieuniknione

Jeśli spadkobierca niema pojęcia o wszystkich koniecznych formalnościach lub najzwyczajniej nie chce się tym zajmować, może skorzystać z pomocy biura rachunkowego lub z usług księgowego.

 

 

116141866_l

 

Czy sprzedaż nieruchomości nabytej w drodze spadku jest trudna?

Zgodnie z prawem w sytuacji, gdy zostajemy nabywcą nieruchomości w drodze spadku to możemy zrobić z nią co tylko chcemy. Czasem zdarza się, że nie jesteśmy w stanie utrzymać takiej nieruchomości, przeprowadzić w niej koniecznego remontu, a wynajem nie chodzi w grę. W takiej sytuacji decydujemy o sprzedaży nieruchomości nabytej w drodze spadku i chcemy przeprowadzić taka transakcję możliwie jak najszybciej.

Oczywiście istnieje możliwość sprzedaży nieruchomości na własną rękę, jednak graniczy to z cudem, zwłaszcza w krótkim czasie. Niewiele osób jest zainteresowanych kupnem udziałów nieruchomości, do które ma prawa jeszcze kilka obcych osób.

 

sprzedaż nieruchomości ze spadku

Spadek, a podatki

Gdy dziedziczymy spory majątek to pojawia się pytanie dotyczące podatku dochodowego. Czy musimy go zapłacić, jeśli tak to w jakiej kwocie? Otóż niekoniecznie. Wszystko zależy od tego, ile lat taka nieruchomość była użytkowana przez właściciela, rodziców lub dalsza rodzinę. Jeśli należała ona do nich co najmniej 5 lat to takiego podatku płacić nie musimy.

Niestety, jeśli natomiast przykładowo rodzice wybudowali dom lub go nabyli i od tego momentu nie minęło jeszcze 5 lat to konieczne jest zapłacenie podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego.

Co zrobić, by nie płacić podatku dochodowego?

Istnieje możliwość, by konieczność odprowadzenia podatku dochodowego z nieruchomości nabytej w drodze spadku po prostu ominąć. Należy w tym celu złożyć deklarację do urzędu skarbowego, że nabyte pieniądze w ciągu maksymalnie dwóch lat wydamy na własne cele mieszkaniowe. Będziemy zmuszeni w ciągu dwóch lat kupić dom, mieszkanie lub działkę na własny użytek. Wszystkie te działania muszą zostać udokumentowane.

Jak sprzedać nieruchomość nabytą w drodze spadku?

Bardzo często zdarza się, że nabywamy nieruchomość drogą spadkową, jednak nie jesteśmy jedynymi jej właścicielami. Przykładowo, jeśli posiadamy rodzeństwo to, jeśli rodzice nie spisali testamentu - mieszkanie zostanie podzielone na kilka równych części. Wspólne zarządzanie nieruchomością nie należy do rzeczy łatwych, zwłaszcza w sytuacji, gdy nie możemy się w tej kwestii porozumieć. Na szczęście istnieje możliwość sprzedaży udziałów w nieruchomości i możemy zrobić to bez zgody innych współwłaścicieli.

Sprzedaż udziałów w nieruchomości nabytej drogą spadkową nie jest łatwa, zwłaszcza jeśli chcemy zrobić to na własną rękę. Ilość potencjalnych kupców, którzy będą zainteresowani kupnem nieruchomości, do której prawa mają również inni ludzie jest minimalna. Z pomocą przychodzi nam skup nieruchomości i skup udziałów w nieruchomości. Korzystając z usług takiej agencji sprzedamy ją szybko i za uczciwą cenę.

W sytuacji, gdy jesteśmy jedynymi spadkobiercami nieruchomości to jej sprzedaż jest bardzo łatwa. Pewne komplikacje pojawiają się, gdy współwłaścicieli jest wielu, ponieważ znalezienie kupca, który będzie chciał odkupić nasze udziały w nieruchomości nabytej w drodze spadku jest znikome. Co gorsza może potrwać nawet kilka lat, co utrudnia całą sytuację, gdy zależy nam na czasie.

Atrium skup nieruchomości  przychodzi Państwu z pomocą, gwarantujemy naszym klientom nie tylko uczciwą wycenę, ale również ekspresową wypłatę gotówki. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w skupie nieruchomości z trudnymi sytuacjami, oferujemy pomoc radców prawnych, notariusza i czuwamy nad każdym etapem aż do finalizacji transakcji.