Stan prawny nieruchomości – czym jest? - Atrium
X

Stan prawny nieruchomości – czym jest?

Zakup własnego M jest dla nabywcy ogromnym szczęściem. Jednak, aby mógł się on nim cieszyć, wszystkie formalności powinni zostać „dopięte na ostatni guzik”, zgodnie z prawem. Bardzo ważnym punktem w całym procesie kupna — sprzedaży jest sprawdzenie stanu prawnego nieruchomości, którą jesteśmy zainteresowani. Jednym z ważnych dokumentów, o którym należy pamiętać, jest wpis do księgi wieczystej. Jakich informacji powinniśmy w niej szukać?

Prawny stan nieruchomości – czym jest?

Nie istnieje prawna definicja, która określa, czym jest stan prawny nieruchomości. Najprościej mówiąc, są to ogólne prawa, jakie przysługują danej nieruchomości. W księdze wieczystej każdej nieruchomości zapisane są treści dotyczące roszczeń i wpisów. Znajdziemy w niej wszystkie ważne informacje, między innymi:

  • Informacje na temat sposobu użytkowania danej nieruchomości
  • Określenie wszystkich właścicieli i spadkobierców nieruchomości
  • Informacje na temat obciążenia nieruchomości
  • Informacje na temat roszczeń, które wynikają z praw rzeczowych

Stan prawny nieruchomości — jakie dokumenty go określają?

Każdy nabywca przed kupnem nieruchomości powinien zapoznać się z niezbędnymi dokumentami, aby sprawdzić jej stan prawny. Najważniejszym z nich jest księga wieczysta, jednak nie należy zapominać o innych, z którymi również powinniśmy się zapoznać. W przypadku skorzystania z usług skupu nieruchomości, mamy dostęp do specjalistów, którzy zajmą się dokumentacją związaną z nieruchomością.

Stan prawny nieruchomości

Księga wieczysta

W księdze wieczystej znajdziemy wiele informacji o każdej nieruchomości. Nie tylko nabywca może sprawdzić stan prawny mieszkania, którym jest zainteresowane, ponieważ jest to także bardzo dobre źródło informacji dla banku, w sytuacji, gdy staramy się o kredyt. Księga wieczysta podzielona jest na 4 działy:

  • I DZIAŁ: znajdziemy w nim wszystkie najważniejsze informacje, które dotyczą nieruchomości, czyli jej numer działki, adres, kondygnacje
  • II DZIAŁ: widnieją w nim właściciele i współwłaściciele nieruchomości
  • III DZIAŁ: informacje na temat wszystkich obciążeń i roszczeń na rzecz osób trzecich, czyli prawo do dożywotki, użytkowania.
  • IV DZIAŁ: wpisy na temat obciążeń hipotecznych

Jeśli nieruchomość jest zadłużona: Jak sprzedać nieruchomość z kredytem hipotecznym?

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Z tego typu dokumentem należy zapoznać się w sytuacji, gdy chcemy zakupić działkę pod budowę. Może okazać się, że budowa będzie niemożliwa, ponieważ jest to grunt rolny lub leśny. Określa on również przeznaczenie nieruchomości na danym terenie.

Zaświadczenie od spółdzielni mieszkaniowej

Jako nabywcy nieruchomości możemy wymagać od właściciela przedstawienia nam zaświadczenia ze spółdzielni, w którym znajdziemy informacje dotyczące braku zadłużenia czynszowego lub tych związanych z opłat eksploatacyjnych. Jeśli mamy na sprzedaż nieruchomość z długiem, nie ogranicza nam to opcji sprzedaży. Istnieją skupy nieruchomości, które skupują takie mieszkania i pomagają uregulować ich stan prawny.

Jak sprawdzić stan prawny nieruchomości, gdy nie posiada ona księgi wieczystej?

Księga wieczysta nie zawsze jest obowiązkowa, w takiej sytuacji musi wystarczyć nam akt notarialny nieruchomości i zaświadczenie ze spółdzielni, które nie tylko potwierdza do niego prawo zbywcy oraz o braku zadłużenia.

uregulowany stan prawny nieruchomości

Stan prawny kontra stan rzeczywisty nieruchomości

Nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, że stan prawny i rzeczywisty to dwa osobne pojęcia. Niestety obie te definicje posiadają jedną podstawową różnicę: błędnie wpisane lub niewpisane prawa, obciążenia i ograniczenia, które jej dotyczą. Jeśli zauważymy jakiekolwiek nieprawidłowości w księdze wieczystej, powinniśmy wystąpić do sądu o skorygowanie wpisu. W tym celu należy mieć ze sobą wszystkie niezbędne, potwierdzające nasze uwagi dokumenty.

Stan prawny nieruchomości, który nie jest uregulowany – czym grozi?

Nieuregulowany stan prawny nieruchomości to brak księgi wieczystej lub nieprawidłowe wpisy, które się w niej znajdują. Niestety taka sytuacja bardzo często wiąże się z wieloma problemami, na przykład:

  • Wstrzymanie procedury sprzedaży nieruchomości
  • Przedłużenie procedury sprzedaży

Jeśli sprzedajesz mieszkanie: Poradnik sprzedaży nieruchomości

Podsumowanie

Każdy nabywca własnego M powinien przed zakupem sprawdzić stan prawny nieruchomości i porównać go ze stanem faktycznym. Jeśli zauważymy jakieś nieprawidłowości, to warto, jest je wyjaśnić ze zbywcą, który może wystąpić do sądu w celu skorygowania wpisów.