Aktualne stawki podatku od nieruchomości w 2023 - Atrium
X

Podatki od nieruchomości w 2023 - aktualne stawki

Podatek od mieszkań, domów, budynków i gruntów

Podążając za marzeniami dotyczącymi budowy lub kupna domu, często kierujemy się idylliczną myślą o szczęściu czekającym na końcu całego procesu. Ciężko jest zaburzać radość planowania, poszukiwania, wybierania itd. martwieniem się o papierologię, która również w tym przypadku jest nieunikniona. Chociaż etap planowania i zakupów obciąża w znaczący sposób nasza kieszeń, to przynosi radość, a na końcu ogromną satysfakcję. Małe potyczki i problemy udaje się pokonać, ale co z wydatkami? Czy planując budżet, na pewno wzięliście pod uwagę wszystkie koszty związane z zakupem nieruchomości? Nawet jeśli odpowiedzią jest stanowcze „tak”, pozwolimy sobie przypomnieć o podatku od nieruchomości. Właśnie… . Pamiętajmy, że nasza własność, chociaż w tego słowa znaczeniu nie nasuwa nam żadnych wymaganych regularnie opłat, jest opodatkowana. Fakt ten powoduje, że każdego roku musisz płacić za bycie właścicielem danej nieruchomości, działki, gruntu. Jak dużo? To zależy od kilku czynników, które to jak większość przepisów lubią się zmieniać. Poznaj najnowsze stawki podatku od nieruchomości aktualne w 2023 roku i zaktualizuj swój budżet. Ekipa remontowa może „dać plamę”, kolor ścian wyjść zbyt ciemny, a sofa okazać się za duża do salonu, ale Ty nie daj się zaskoczyć podatkom!

192040300_l_normal_none

Podatki od nieruchomości i gruntów

Nikogo nie zaskoczy pewnie fakt, że podobnie jak rosną ceny produktów i usług, rosną również podatki. W porównaniu z poprzednimi latami podatek od nieruchomości, czyli wspomnianej działki, czy inaczej gruntu jest wyższy. Według najnowszych informacji z Ministerstwa Finansów stawki wzrosły niewiele, jednak tendencja jest rosnąca. Czym właściwie jest podatek od gruntu i nieruchomości i ile będziemy musieli zapłacić?

Podatek od gruntów, zwany również podatkiem od nieruchomości, to rodzaj podatku, który jest pobierany od posiadaczy nieruchomości gruntowych, czyli działek, ziemi, gruntów rolnych, budynków oraz innych rodzajów nieruchomości. Podatek od gruntów jest jednym z podatków lokalnych, co oznacza, że to lokalne władze (np. gmina) są odpowiedzialne za jego ustalanie i pobieranie.

Podatek od gruntów jest obliczany na podstawie wartości nieruchomości, a stawki i zasady obliczania mogą różnić się w zależności od lokalnych przepisów podatkowych. Wartość nieruchomości jest zazwyczaj określana przez organy podatkowe na podstawie oceny, która uwzględnia takie czynniki jak lokalizacja, wielkość działki, rodzaj nieruchomości itp. Nic dziwnego zatem, że rosnące ceny nieruchomości wpływają na wzrost podatki od nieruchomości.

Przeczytaj również: Sprzedaż mieszkania i zakup nowego – aspekty prawne i finansowe transakcji wiązanej

Podatek od gruntów – ile wynosi w 2023?

Podatek od nieruchomości w tym roku, czyli 2023 wynosi 1,16 zł za metr kwadratowy gruntu związanego z prowadzeniem działalności. W ubiegłym roku stawka wynosiła  1,03 zł. Różnica pozornie niewielka w zależności od metrażu potrafi stworzyć konkretne kwoty.

Nieco inną stawkę mają grunty nie powierzchniowe, czyli ziemie własnościowe, które znajdują się pod wodami powierzchniowymi, a także innymi zbiornikami wodnymi. Tutaj stawka podatku wynosi 5,79 zł za 1 ha takiej ziemi. Wzrost również liczony w groszach, ale tym razem różnica to 62 gr na jednym hektarze gruntu pod wodami powierzchniowymi.

Grunty przeznaczone pod działalność gospodarczą związaną z pożytkiem publicznym obciążone są stawką podatkową wynoszącą 0,61 zł/m².

Jeśli natomiast mówimy o obszarach niezabudowanych, które zostały objęte procesem rewitalizacji i są przeznaczone do zabudowy mieszkaniowej, usługowej lub mieszanej, to stawka podatku wzrasta do 3,81 zł/m².

Podatek od gruntów jest istotnym elementem związanym z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz działalnością pożytku publicznego. Warto zrozumieć, jak te opodatkowania są skonstruowane, aby móc efektywnie planować działalność w tych obszarach i roczne opłaty za podatek od gruntów uwzględnić podczas obliczania opłacalności danej inwestycji.

182016511_l_normal_none

Podatek od budynków

Roczny podatek od budynków ma również swoją stałą na rok 2023 stawkę w wysokości 1 zł za metr kwadratowy, czyli 0,11 gr więcej niż w minionym roku. Ten podatek dotyczy budynków mieszkalnych. Te pod działalność gospodarczą, nawet jeśli są częściowo zamieszkane, opodatkowane są aż 28,78 zł za metr kwadratowy. Różnica jest zatem bardzo duża, zarówno między podatkiem od budynków mieszkalnych a podatkiem od nieruchomości pod działalność, jak i między zeszłoroczną stawką podatku za nieruchomość pod działalność, która wynosiła 25,74 zł.

Co więcej, podatek od nieruchomości, w zależności od rodzaju działalności prowadzonej w budynku, może być zróżnicowany pod względem stawek. 

Oto aktualne stawki podatku od nieruchomości na rok 2023 względem rodzaju działalności: 

  • Dla budynków wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej związanej z materiałem siewnym stawka podatku wynosi 13,47 zł za metr kwadratowy powierzchni użytkowej.
  • W przypadku budynków przeznaczonych na świadczenia zdrowotne stawka podatku od nieruchomości wzrosła do 5,87 zł za metr kwadratowy powierzchni użytkowej.
  • Budynki używane w działalności pożytku publicznego również podlegają opodatkowaniu, przy czym stawka podatku na 2023 rok wynosi 9,71 zł za metr kwadratowy powierzchni użytkowej.

Co ciekawe, w przypadku budowy nowej nieruchomości, konieczne jest uwzględnienie opłaty za budowlę, którą oblicza się jako 2% wartości określonej w artykule 4 ustawy o podatku od nieruchomości (Dz.U.2023.70 t.j.). Dokładne przepisy dotyczące obliczenia tej opłaty można znaleźć w punkcie 3 oraz punkcie 7 wspomnianej ustawy.

Warto pamiętać, że stawki podatku od nieruchomości mogą się różnić w zależności od lokalizacji i obowiązujących przepisów podatkowych, dlatego zawsze ważne jest sprawdzenie aktualnych stawek i przepisów w danej miejscowości.

Warto wiedzieć: Jak rozliczyć sprzedaż mieszkania z Urzędem Skarbowym

 

Do kiedy płacimy podatek?

To niezwykle istotne, aby podatek od nieruchomości 2023 opłacać w terminie. Każdego roku jest to podobny termin, więc warto uwzględnić go w swoim kalendarzu i budżecie, aby nie zapomnieć. Nieopłacenie podatku skutkuje odsetkami, które chociaż niewielkie, należy uiścić.

Osoby fizyczne mogą płacić podatek w czterech ratach, z których pierwszą płaci się do połowy marca bieżącego roku. Kolejna rata za podatek od nieruchomości wypada na połowę maja, następnie połowę września i ostatnia rata – do 15 listopada. Jeśli płatność ratalna nie jest Ci na rękę, a Twój podatek od nieruchomości nie przekracza 100 zł możesz zapłacić tę kwotę jednorazowo w terminie pierwszej raty, tj. do 15-go marca bieżącego roku.

Osoby prawne płacą podatek w równych ratach miesięcznych, również do połowy każdego miesiąca.

 

Gdzie można zapłacić podatek od nieruchomości?

Większość osób obecnie wpłaca kwotę podatku przelewem na konto indywidualne wskazane przez urząd miasta lub gminy. Można również zapłacić podatek w kasie urzędu miasta i gminy. W przypadku nieopłacenia podatku przewidziana jest możliwość inkasowania go przez wyznaczoną osobę, często pracownika urzędu lub gminy.

Chcąc szybko sprzedać nieruchomość możesz skorzystać z oferty skupu nieruchomości Atrium.

 

Czy da się uniknąć podatku od nieruchomości?

Podatek od nieruchomości jest powszechnym obowiązkiem podatkowym, który zazwyczaj muszą płacić wszyscy właściciele nieruchomości. Jednak istnieją pewne sytuacje i okoliczności, które mogą umożliwić obniżenie lub uniknięcie płacenia podatku. Przykładowe sytuacje, w których można zmniejszyć lub uniknąć płacenia podatku od nieruchomości, obejmują:

Zwolnienia podatkowe: W przepisach niektórych miast lub gmin istnieją zwolnienia podatkowe dla określonych typów nieruchomości, lub właścicieli nieruchomości. Takim przykładem mogą być organizacje non-profit, kościoły, placówki edukacyjne, opiekuńcze czy placówki dla osób starszych. Zwolnieniu podlegają również osoby prawne prowadzące działalność o profilu działalności leśnej lub rybackiej. Jeśli zastanawiasz się, czy Twoja działalność spełnia ten warunek, warto sprawdzić lokalne przepisy podatkowe, aby dowiedzieć się, czy spełniasz warunki do zwolnienia.

Ulgi podatkowe: Niektóre obszary objęte są pewnego rodzaju dofinansowaniem do budowy lub zakupu pierwszej nieruchomości, które to mogą pokryć częściowo koszty remontu, budowy, przystosowania do wersji smart domów energooszczędnych, ale również pokryć w całości lub częściowo podatek od nieruchomości 2023. Czy takie dofinansowanie obowiązuje w Twoim regionie? Spraw w swoim urzędzie miasta lub gminy.

Niskie wartości nieruchomości: jeśli nieruchomość jest tak zwaną nieruchomością niskiej wartości, najczęściej nieruchomością w złym stanie wizualnym i brakami technicznymi wynikającymi z zaniedbań gminy lub miasta, można wnieść o zmniejszenie lub zwolnienie obowiązku płacenia podatku od nieruchomości.

Programy ulgi podatkowej dla seniorów lub osób niepełnosprawnych: podobnie jak w przypadku dopłaty do pierwszego domu, bywa, że w niektórych regionach uwzględnia się programy ulgi podatkowej dla osób starszych lub niepełnosprawnych.

Niezależnie od własnych poglądów na fakt płacenia podatków, przyjmuje się, że są one przeznaczane na ogólnopojęta poprawę infrastruktury miasta, udogodnienia i rozrywki dla mieszkańców. Podkreśla się, że podatki od nieruchomości 2023 są ważne nie tylko dla utrzymania infrastruktury i usług publicznych, ale także innych obszarów regionu, które wpływają na jakość życia w danej społeczności oraz na wartość inwestycji w nieruchomości.