Umowa kupna – sprzedaży mieszkania – najważniejsze informacje - Atrium
X

Umowa kupna – sprzedaży mieszkania – najważniejsze informacje

Zakończeniem procesu sprzedaży mieszkania jest podpisanie umowy kupna – sprzedaży w formie aktu notarialnego. Aby wszystko przebiegło zgodnie z prawem, należy wiedzieć jakie elementy powinny się w niej znaleźć.

Sprzedaż mieszkania - umowa kupna sprzedaży

Szybka sprzedaż mieszkania, jak i jego kupno jest bardzo ważną decyzją, która niestety często wiąże się również z ryzykiem finansowym. Podpisanie każdej umowy jest stresujące, ponieważ chcemy dopiąć wszystkie formalności na ostatni guzik, tak by w przyszłości nie narażać się na problemy. Aby wszystko przebiegło pomyślnie, konieczne jest dokładne zapoznanie się z nią oraz sprawdzenie, czy nie ma w niej sformułowań, które będą niekorzystne zarówno dla kupującego, jak i sprzedającego. Należy zatem wiedzieć, jakie elementy powinny znaleźć się w umowie kupna — sprzedaży, by był bezpieczny oraz na co zwrócić uwagę podczas jej podpisywania. Przede wszystkim powinna być ona sformułowana w sposób jasny i zrozumiały dla obu stron.

173999497_m_normal_none

Jak powinna wyglądać umowa kupna - sprzedaży mieszkania?

Musimy pamiętać, że każda umowa kupna – sprzedaży powinna zostać zawarta w formie urzędowego aktu notarialnego. W innym przypadku nie będzie ona ważna i może narazić obie strony na niebezpieczeństwo. Nie ma więc możliwości zawarcia umowy ustnej lub pisemnie przez obie strony bez obecności notariusza, ponieważ nie będzie ona ważna. Wyłącznie akt notarialny jest prawnie ważny zgodnie z przepisami. Należy zatem wiedzieć, jakie elementy powinny się w niej znaleźć. Wzór umowy kupna – sprzedaży mieszkania znajdziemy w wyszukiwarce internetowej, zazwyczaj niczym się one nie różnią. Co musi znaleźć się w tego typu dokumencie? Przede wszystkim dane osobowe obu stron, takie jak:

 • Miejsce i data zawarcia umowy
 • Imiona i nazwiska
 • Adresy zamieszkania
 • Serie i numery dowodów osobistych
 • Pesele
 • Numery NIP, jeśli któraś ze stron to przedsiębiorca

Poza danym w umowie kupna sprzedaży muszą znaleźć się wszystkie informacje dotyczące sprzedawanej / kupowanej nieruchomości, czyli:

 • Adres nieruchomości
 • Powierzchnia mieszkania
 • Kondygnacja, na której znajduje się mieszkanie
 • Liczba pomieszczeń nieruchomości
 • Numer księgi wieczystej
 • Dane z ewidencji gruntów i budynków

Nie należy także zapominać o cenie, za którą nieruchomość zostaje kupiona. Pamiętajmy, że jeśli któraś z wyżej wymienionych informacji nie znajdzie się w umowie, to niestety będzie ona nieważna. Należy ją również zachować, jest to bardzo ważny dokument. Aby cała transakcja przebiegła bezpiecznie, umowę powinien przygotować dla nas notariusz, po doręczeniu mu przez nas niezbędnych informacji. W umowie powinno znaleźć się wiele dodatkowych, a zarazem niezbędnych informacji, o któryś musimy pamiętać. Na przykład powinny one określić nie tylko termin, ale również formę płatności za nieruchomość.

Zawierając umowę kupna – sprzedaży mieszkania powinniśmy pamiętać o zawarciu w niej także określenia podziału kosztów pomiędzy obiema stronami. Dzięki aktowi notarialnemu będziemy mieć pewność, że druga strona wywiąże się z warunków umowy, którą zawiera się wcześniej w postaci umowy przedwstępnej.

147558814_m_normal_none

Jak wygląda podpisanie aktu notarialnego?

Aby umowa miała moc prawną, powinna zostać sporządzona u notariusza w formie aktu notarialnego. Aby móc ja skonstruować należy dostarczyć wcześniej niezbędne dokumenty, między innymi:

 • Odpis z księgi wieczystej
 • Dokument, który potwierdzi, że mieszkanie jest naszą własnością
 • Dowody osobiste sprzedającego i kupującego
 • Inne dokumenty, których wymagać będzie od nas notariusz

Notariusz może zażądać od nas takich dokumentów jak postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, dziedziczenia, umowę przedwstępną, zaświadczenie ze spółdzielni lub wspólnoty o braku zaległości, oświadczenia wierzyciela hipotecznego, zaświadczenie, że pod wskazanym adresem nikt nie jest zameldowany, umowy kredytowej z załącznikami, zaświadczenia o rewitalizacji. Wszystko zależy od okoliczności, tak czy inaczej będą one obowiązkowe. Wszystkie dokumenty, które będą potrzebne nam do podpisania umowy kupna — sprzedaży leżą w gestii sprzedającego mieszkanie, musi więc pobrać je z odpowiednich urzędów i instytucji przed skonstruowaniem dokumentu.

190623620_m_normal_none

Jak długo trzeba czekać na sporządzenie umowy przez notariusza, po dostarczeniu mu dokumentów? Bardzo szybko, ponieważ zazwyczaj nie więcej niż 3 godziny, jeśli zajmie się naszą sprawą od razu. Gdy umowa kupna – sprzedaży będzie gotowa, to obie zainteresowane strony powinny dostać ją wcześniej w celu dokładnego zapoznania. Można również zapoznać się z nią na miejscu, by w razie potrzeby zgłosić ewentualne błędy i nanieść poprawki. Umowę sprzedający może przygotować wcześniej w porozumieniu z kupującym, jednak podpisanie musi nastąpić w obecności notariusza. Można sprzedać mieszkanie bez pośrednika, jednak przy skorzystaniu z jego usług, możemy być pewni, że zadbają o to, abyśmy skompletowali wszystkie dokumenty, potrzebne do sporządzenia umowy kupna - sprzedaży.

Gdy obie strony podpiszą umowę u notariusza, to oryginał zostaje u notariusza, ponieważ, wysyła ją w naszym imieniu do odpowiednich urzędów, a obie strony dostają jej kopie. Pamiętajmy, że notariusz pobiera opłatę notarialną, którą uiszcza kupujący, chyba że wraz ze sprzedającym zdecydują inaczej. Oprócz tego należy opłacić też koszty sporządzenia umowy, opłaty sądowe oraz podatek cywilnoprawny. W związku z tym polecamy artykuł: Sprzedaż mieszkania - jakie opłaty poniesiemy?