Czy możemy ochronić spadek przed zajęciem komorniczym? - Atrium
X

Czy możemy ochronić spadek przed zajęciem komorniczym?

Komornik działa w imieniu wierzyciela i jego zadaniem jest ściągnięcie zadłużenia z długu. Może zając nam nie tylko nieruchomość i dobra materialne, ale również rachunek bankowy czy wynagrodzenie za pracę. Zdarza się jednak, że dłużnik umiera, a wszystkie jego dobra dziedziczy spadkobierca. Czy oznacza to, że dług zostaje umorzony? Czy komornik może zająć otrzymany spadek na rzecz długu i jak się przed tym uchronić?

Co może zająć komornik, by ściągnąć dług z dłużnika?

Egzekucja komornicza ma na celu ściągnięcie kwoty zadłużenia z dłużnika i należy pamiętać, że działa on w imieniu wierzyciela, który składa do jego biura stosowne dokumenty w tej sprawie. Najczęściej dłużnik zmuszony jest do spłaty obciążenia na podstawie wyroku sądu lub nakazu sądowego z klauzulą wykonalności. Należy również pamiętać, że komornik może zająć nam nie tylko nieruchomość i rzeczy ruchome, ponieważ może zająć też konto bankowe i nasze wynagrodzenie, przynajmniej jego część. Poza tym zagrożone są nasze prawa majątkowe, jeśli mamy akcje lub udziały w spółce, czyli tak naprawdę wszystko, co posiadamy jest zagrożone.

Warto jest wiedzieć, czego komornik nie może zająć:

 • 500+
 • Świadczeń rodzinnych
 • Innych świadczeń i dodatków
 • Ubrań i bielizny
 • Narzędzi do pracy codziennej
 • Sprzętów rehabilitacyjnych

Może Ci się przydać: Jak skutecznie sprzedać zadłużone mieszkanie?

Ochrona spadku przed zajęciem komornika

Co zrobić, by uchronić nasze dobra przed komornikiem?

Dłużnicy dwoją się i troją, aby uchronić swój majątek. Mimo że wydaje się to nie możliwe, to faktycznie istnieje kilka skutecznych sposobów, by nasze dobra materialne zostały chronione przed zajęciem egzekucyjnym.

 • Zagraniczny rachunek bankowy – jest to bardzo stary sposób, który w wielu przypadkach wydawał się bardzo skuteczny. Założenie konta poza granicami Polski i trzymanie tam własnych środków pieniężnych może okazać się bardzo skuteczne, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że komornik nie może ściągnąć zadłużenia z rachunku poza granicami kraju. Dlaczego? Najzwyczajniej zlokalizowanie takiego konta jest dla niego trudne.
 • Minimalne wynagrodzenie za pracę — wielu dłużników stara się porozumieć z szefem w sprawie podziału wynagrodzenia, by na nasze konto bankowe wpływała najniższa krajowa, której komornik nie może zająć.
 • Upłynnienie majątku dłużnika — bardzo często dłużnicy wykorzystują sposób upłynnienia majątku w celu zabezpieczenia majątku. Oznacza to, że sprzedają wszystkie rzeczy ruchome, aby uzyskać gotówkę, którą może ukryć.
 • Zgłoszenie sprzeciwu - każdy dłużnik może wystąpić o zgłoszeni sprzeciwu względem nakazu zapłaty, ponieważ w tej sytuacji traci on moc. Należy jednak pamiętać, że musimy mieć względem takiego ruchu poważne powody, na przykład dług został przedawniony, wykazano błędne dane dłużnika, kwota zadłużenia zostaje zawyżona.
 • Ugoda z wierzycielem – jest najrozsądniejszym rozwiązaniem. Jeśli dojdziemy do porozumienia, to egzekucja komornicza natychmiast zostanie wstrzymana.
 • Ugoda z komornikiem — możemy zawrzeć ją z komornikiem, nie musi być to sam wierzyciel. Wystarczy zdeklarować się komornikowi, że będziemy regularnie uiszczać ratalne wpłaty na jego konto na poczet długu.

Może Cię zainteresować: Firma szybko skupująca mieszkania za gotówkę

Co może zająć komornik?

Jak komornik dowiaduje się o spadku?

Wiele osób zastanawia się, w jaki sposób komornik dowiaduje się o naszych dobrach materialnych czy środkach pieniężnych. Jeszcze większa zagadka jest informacja dotyczącą spadku. Przede wszystkim należy wziąć pod uwagę to, czy otrzymaliśmy spadek przed, czy po tym, jak zostaliśmy dłużnikami. Tak naprawdę to my sami powinniśmy poinformować go o przyjęciu spadku, podając mu wszystkie szczegółowe informacje dotyczące tego, co otrzymaliśmy. Jeśli otrzymaliśmy spadek już po tym jak zostaliśmy dłużnikiem, to również powinien on dowiedzieć się o tym od nas lub od wierzyciela.

Aby uchronić spadek przed egzekucją komorniczą, możemy przekazać go innej osobie. Dłużnicy bardzo często stosują tę praktykę, jednak nie jest to dobre rozwiązanie. Ponieważ komornik może uznać, że działamy na szkodę wierzyciela, który może złożyć skargę pauliańską. Jeśli uzyskamy nieruchomość ze spadku, możemy skorzystać ze sprzedaży nieruchomości w skupie nieruchomości. Zapewni on nam lepsze warunki niż komornik, a  czasem nawet umożliwi to spłatę naszego zadłużenia.

Dla Ciebie: Skuteczny skup nieruchomości z długiem

Skarga pauliańska — co to jest?

Skarga ta jest to zgłoszenie wierzyciela, dotyczy dłużnika, który swoimi działaniami unika spłaty zadłużenia. Sąd może uznać, że gdy dłużnik przekazał swój majątek osobie trzeciej, to mogła ona wiedzieć o jego długach i zamiarach. Oznacza to, że jest tak samo winna, jak on sam. Jeśli tak się stanie, to kornik ma możliwość ściągnięcia długu z osoby trzeciej. Warto również wiedzieć, że wierzyciel może złożyć skargę pauliańską w ciągu 5 lat od wszczęcia postępowania.

Komornik a spadek – co już wiemy

Oczywiste jest, że najskuteczniejszą metodą, by uchronić się przed zajęciem spadku przez komornika, jest spłata zadłużenia. Gdy proces egzekucyjny już trwa, to nadal nie jest za późno, ponieważ istnieje również możliwość porozumienia się z wierzycielem lub samym komornikiem i spłata zadłużenia w ratach. Niestety, jeśli jako dłużnicy otrzymamy spadek, to komornik może nam go zająć i jest to zgodne z prawem. Posiadanie komornika jest męczące psychicznie i wiąże się z ogromnym stresem, dlatego warto, jest unikać popadania w kłopoty finansowe i spłacać wszelkie obciążenia, które na nas ciążą.

Przeczytaj też: Koszty komornicze w pigułce