Jak podzielić nieruchomość po rozwodzie? - Atrium
X

Jak podzielić nieruchomość po rozwodzie?

Rozwód nigdy nie jest przyjemny dla obu stron. Wiąże się on nie tylko z rozstaniem, ale także podziałem majątku. Problem pojawia się, gdy w jego skład wchodzi wspólna nieruchomość, a małżonkowie nie potrafią się w tej kwestii porozumieć. W tej sytuacji nie pozostaje nic innego jak jej sprzedaż. W jaki sposób to zrobić?

Podział majątku podczas rozwodu

Obie strony podczas rozwodu chcą zachować jak największą część swojego majątku. Jeśli nie potrafią się porozumieć w kwestii podziału wspólnego majątku, to nie pozostaje im nic innego, jak rozstrzygnięcie sporu na drodze sądowej. Ta druga opcja jest nie tylko bardzo stresująca, ale również kosztowna. Sprawy te nie wiążą się z samym rozwodem. Aby tego dokonać, konieczne jest wniesienie odpowiedniego wniosku o podział majątku, zazwyczaj jest to osobne postępowanie. Aby uniknąć dodatkowych kosztów, małżonkowie starają się dogadać, jeśli jest możliwe, konieczne jest spisanie wszystkich części składowych, które wchodzą w jego skład. Gdy w grę wchodzi wspólna nieruchomość, konieczne jest sporządzenie aktu notarialnego.

Jeśli dochodzi do podziału majątku w sądzie, każda ze stron stara się udowodnić swój większy wkład w jej kupno lub remont. Podczas rozprawy sąd bierze pod uwagę również inne czynniki, jak to, z którym rodzicem zostaną dzieci, których dobro jest najważniejsze oraz kto prowadził gospodarstwo domowe. Przeprowadzenie podziału majątku sądowego jest nie tylko bardzo stresujące, ale również czasochłonne.

Może Ci się przydać: Sprzedaż mieszkania a rozwód — kiedy można zbyć M?

Jak podzielić majątek po rozwodzie?

Zazwyczaj podział majątku na sprawie sądowej, kończy się podziałem równym na dwie części. Dotyczy to także wspólnej nieruchomości, co więcej dzieci nie są brane podczas podziału pod uwagę. Mimo to, rodzic, z którym pozostaną, ma większą szansę na przyznanie nieruchomości. Jeśli sprawa rozwodowa zakończy się równym podziałem wspólnego majątku, możemy przeprowadzić go na kilka sposobów:

  • Dopłata pieniężna — podczas rozwodu drogą sądową, może on przekazać nieruchomość jednej ze stron oraz zapłacić tak zwane zadość uczynienie drugiej. Na przykład, jeśli przyzna on mieszkanie żonie, przy której po rozwodzie zostaną dzieci, może nakazać jej zapłacenie mężowi określonej kwoty, zwłaszcza gdy czuje się on poszkodowany.
  • Spłata współmałżonka — jest to częste rozwiązanie podczas rozwodu. W sytuacji, gdy jeden ze współmałżonków dostanie mieszkanie, drugi zostaje zobowiązany do spłaty części jej wartości.
  • Sprzedaż nieruchomości – niestety zdarza się, że małżonkowie podczas rozwodu nie potrafią dojść do porozumienia i zaciekle walczą o majątek, zwłaszcza nieruchomość. W takiej sytuacji nie pozostaje im nic innego jak sprzedaż mieszkania i równy podział otrzymanej za nią kwoty.
Podział majątku przy rozwodzie

Spłata byłego współmałżonka

W sytuacji, gdy jedna ze stron zobowiązana jest do spłaty współmałżonka, konieczne jest ustalenie jej zasad. Przede wszystkim musimy wiedzieć, że te dotyczące kwoty spłaty oraz jej termin ustala sąd podczas rozwodu. Po pierwsze konieczne jest oszacowanie wartości nieruchomości, dopiero wtedy następuje określenie kwoty do spłaty. Oczywiście strona, która jest do tego zobowiązana, może się na to nie zgodzić, jednak sąd może nakazać sprzedaż mieszkania.

Sąd może również zdecydować, że małżonek, który traci prawo do mieszkania, może w niej mieszkać do momentu, w którym znajdzie sobie inne lokum. Niestety nie zawsze wiąże się to z polubownym korzystaniem z niej, dlatego tez sąd na rozprawie może wyznaczyć pomieszczenia do użytku samodzielnego i wspólnego, jak łazienka czy kuchnia.

Warto wiedzieć: Wycena nieruchomości przy podziale majątku - co trzeba wiedzieć?

Podział mieszkania na kredyt

Niestety bardzo często małżonkowie są właścicielami mieszkania zakupionego za kredyt. W takiej sytuacji podział majątku może być znacznie utrudniony. Należy pamiętać, że jeśli jeden ze współmałżonków otrzymuje na rozprawie mieszkanie, to nie oznacza, że druga strona zostaje zwolniona z obowiązku opłacania rat. Co należy zrobić w tej sytuacji? Przede wszystkim porozumieć się w kwestii przejęcia obowiązku spłaty kredytu. Konieczne jest wystąpienie do banku z wnioskiem, w celu podpisania aneksu do umowy. Jest to możliwe, jednak tylko w przypadku, gdy współmałżonek posiada zdolność kredytową. Istnieje także inne rozwiązanie, jednak bank nie musi wyrazić na nie zgody, chodzi o sprzedaż nieruchomości i spłatę pozostałej części kredytu.

Więcej w tym temacie: Jak sprzedać nieruchomość z kredytem hipotecznym?

Podział nieruchomości po rozwodzie – wspólne mieszkanie

Niestety zdarza się, że sąd nakazującego jednemu z małżonków opuszczenie nieruchomości, jednak zezwala jednocześnie na jej zamieszkiwanie, aż do momentu znalezienia przez niego innego lokalu. Sytuacja ta wydawać by się mogła bardzo stresująca i prowadzić do wielu konfliktów, jednak pomocny jest podział pomieszczeń każdemu z nich osobno. Sąd przed podziałem sprawdza, ile pomieszczeń znajduje się w nieruchomości i orzeka o podziale ich zajmowania. Jeśli w mieszkaniu jest tylko jedna łazienka i kuchnia, to orzeka o wspólnym użytkowaniu.  W sytuacji, gdy mieszkanie jest zbyt małe, aby sąd mógł je podzielić, małżonkowie będą musieli mimo konfliktu mieszkać razem.

Problem pojawia się, gdy współmałżonek może zamieszkiwać nieruchomość do czasu znalezienia nowego lokalu. Niestety często zdarza się, że ten nie śpieszy się z wyprowadzką. Co gorsza, może utrudniać on wspólne mieszkanie, stosując przemoc lub organizując imprezy. Co wtedy? Gdy sąd przyzna nam prawo do mieszkania, a współmałżonek nie chce go opuścić, to nie pozostaje nam nic innego jak wystąpienie o eksmisje.