Czy możemy kupić grunt rolny z licytacji komorniczej, nie będąc rolnikiem? - Atrium
X

Czy możemy kupić grunt rolny z licytacji komorniczej, nie będąc rolnikiem?

Chcąc kupić grunt rolny na licytacji komorniczej, nie mając statusu rolnika, zastanawiamy się, czy będziemy zmuszeni prowadzić działalność rolniczą przez 5 lat. Do 2019, zanim prezydent wprowadził nowelizacje ustawy, takie działanie faktycznie było konieczne, jednak zmiana przepisów otworzyła drzwi osobom spoza działalności rolniczej. Sprawdźmy zatem, co powinniśmy wiedzieć.

Dla osoby zadłużonej: Czy możemy ochronić spadek przed zajęciem komorniczym?

Rolna nieruchomość — czy zawsze nią jest?

Warto jest wiedzieć, że nie wszystkie grunty rolne znajdujące się na obszarach rolnych nimi są. Dlatego też przed zakupem działki należy to dokładnie sprawdzić. Takie informacje znajdziemy w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego. Dokumenty te znajdują się urzędzie gminy.

Może zdarzyć się, że działka rolna, która jesteśmy zainteresowani, wyłączona jest z planów zagospodarowania przestrzennego, co oznacza, że przeznaczona jest ona wyłącznie do użytku rolnego. Nieruchomością NIE rolną jest w momencie, gdy według MPZP, można przeznaczyć ją na różne inwestycje, na przykład budowlane.

Dodatkowo każdy nabywca powinien wiedzieć, że wyróżnia się 6 typów działek gruntowych:

  • Leśną
  • Budowlaną
  • Rekreacyjną
  • Inwestycyjną
  • Siedliskową
  • Rolną
zakup działki rolnej z licytacji komorniczej

Możliwości zakupu gruntów rolny z licytacji komorniczej, gdy nie jesteśmy rolnikiem

Od kilku lat działki rolne stały się dla nabywców świetną okazją inwestycyjną. Faktem jest, że działki rolne może kupić wyłącznie rolnik, jednak ze zmianą ustawy pojawiły się pewnej „kruczki”, które otwierają drogę osobom niezwiązanym z działalnością rolnicza. Zatem według ustawy jako nie rolnicy, możemy:

Kupić działkę rolną mniejszą niż 0,3 ha

Działkę rolną do 1 h, jednak konieczne jest uzyskanie zgody przez KOWR, który ma prawo pierwokupu

  • Kupić działkę rolną od bliskiej nam osoby
  • Kupić działkę rolną powyżej 1 h, jednak konieczne jest uzyskanie zgody KOWR

W temacie: Koszty komornicze w pigułce

Jakie wymogi musieliśmy spełniać, by zakupić grunt rolny z licytacji komorniczej?

Przed nowelizacją ustawy, grunt rolny, również z licytacji komorniczej mogła nabyć osoba, która posiadała status rolnika. Co więcej, musiała ona prowadzić działalność rolniczą przez 5 lat, co nie było w tym przypadku żadnym utrudnieniem. Aby rolnik mógł zakupić konkretny grunt, musiał również co najmniej 5 lat zamieszkiwać dany teren.

Grunt rolny mógł nabyć również: jednostka samorządu terytorialnego, park narodowy, kościelna osoba prawna, spółki państwowe (nie wszystkie) oraz bliska osoba z otoczenia zbywcy. Jak się okazuje zakup gruntu rolnego, wcale nie był tak prosty, co wpływało na wiele nieudanych licytacji komorniczych.

Zmiana wymogów podczas zakupu gruntu rolnego z licytacji komorniczej

Na szczęście w 2019 roku Prezydent znowelizował ustawę dotycząca nabycia gruntów rolnych, co otworzyło drzwi większej ilość potencjalnych, zainteresowanych kupców. Zatem co się zmieniło? Przede wszystkim grunty rolne może kupić każdy i nie musi mieć statusu rolnika. Poza tym, jeśli licytację komornicze gruntu nie przyniosły zamierzonych efektów, to właśnie wierzyciel może zająć grunt. Zmiana ustawy jest dla niego bardzo korzystna, ponieważ on sam również nie musi spełniać żadnych dodatkowych wymogów i nie musi być rolnikiem.

Brak stażu jako rolnik a kupno działki rolnej

Zakup gruntu rolnego z licytacji komorniczej a prawo nabycia przez KOWR

KOWR, czyli Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa to agencja wykonawcza, która ma na celu wdrażanie i stosowanie różnych instrumentów wsparcia polityki rolnej czy rozwoju obszarów wiejskich.

Mając do czynienia z licytacją komorniczą gruntu rolnego, musimy wiedzieć, że przepisy często zezwalają KOWR prawo do jej jego nabycia. W takiej sytuacji to zarówno sąd, jak i komornik informują Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa o tym, że dana nieruchomość rolna jest na sprzedaż. Instytucja ta może skorzystać z prawa nabycia jej według przepisów w ciągu 30 dni od przyjęcia takiej informacji. Podsumowując, chcąc nabyć grunt rolny z licytacji komorniczej większej niż 1h będziemy musieli otrzymać zgodę od KOWR, który zazwyczaj ma pierwszeństwo zakupu. Jeśli nie będzie on nią zainteresowany, to obie strony zawierają umowę przeniesienia własności, na podstawie której nabywca staje się jej właścicielem.

Warto wiedzieć przy kupnie nieruchomości z licytacji komorniczej: Stan prawny nieruchomości – czym jest?

Czy grunty rolne to dobra inwestycja?

Faktem jest, że nowelizacja ustawy zezwala na zakup działki rolnej, również z licytacji komorniczej, osobom, które nie prowadzą działalności rolniczej. Określa ona, jakiej wielkości grunt możemy nabyć, jednak nie ma w nim wzmianki dotyczącej ilości takich działek. Otwiera to drogę zarówno deweloperom, jak i inwestorom, dla których jest to świetna okazja do zarobienia pieniędzy. Niestety jest jeden haczyk, ponieważ nabywając grunt rolny z licytacji komorniczej przez osobę niebędącą rolnikiem, nie możemy sprzedać jej przez okres 5 lat. Niestety zamyka to jednocześnie drogę do szybkiego zarobku. Dla dużych inwestorów nie jest jednak przeszkodą. Pamiętajmy jednak, że musimy otrzymać zgodę KOWR, który posiada prawo do pierwokupu.

Grunt rolny z licytacji komorniczej — podsumowanie

Dzięki nowelizacji ustawy dotyczącej gruntów rolnych z licytacji komorniczej osoba niebędąca rolnikiem może kupić działkę rolną, nawet powyżej 1 ha. Konieczne jest jednak uzyskanie zgody KOWR, który ma prawo do pierwokupu. Poza tym inwestując w działkę rolną, musimy wiedzieć, że nie możemy sprzedać jej przez 5 lat. To znacząco ogranicza nasze możliwości sprzedaży nieruchomości, szczególnie jeśli liczyliśmy na współpracę ze skupem nieruchomości.