Umowa okazjonalna a eksmisja - jakie prawa ma wynajmujący? - Atrium
X

Umowa okazjonalna a eksmisja - jakie prawa ma wynajmujący?

Eksmisja problematycznego lokatora podczas wynajmu nieruchomości jest znacznie utrudniona. Sytuacja wygląda inaczej w przypadku umowy okazjonalnej. Jest to możliwe, jednak konieczne jest odpowiednie przygotowanie, ponieważ wynajmujący mają więcej praw i są pod wieloma względami dzięki przepisom bardziej chronieni. Jak przeprowadzić eksmisję dzikiego lokatora posiadając umowę okazjonalną?

Czym jest najem okazjonalny?

Mimo że umowa najmu okazjonalnego nie różni się znacznie od standardowej umowy najmu, to jest ona znacznie korzystniejsza dla wynajmującego. Przede wszystkim dołączone do niej zostają wymagane oświadczenia, dotyczące:

  • Dobrowolnego poddania się egzekucji we wskazanym terminie, w formie aktu notarialnego
  • Oświadczenie właściciela lokalu, wyrażającego zgodę na zamieszkanie najemców pod wskazanym adresem w razie konieczności opuszczenia naszej nieruchomości

Umowa ta całkowicie zabezpiecza właściciela wynajmującego swoją nieruchomość przed problemami związanymi z problematycznym lokatorem. Gdy ten odmawia opuszczenia mieszkania, możemy wystąpić do sądu o tytuł egzekucyjny z klauzulą wykonalności, na który czeka o wiele krócej niż w przypadku standardowej umowy najmu. z tym tytułem udajemy się do komornika, który za pomocą policji pozbywa się niechcianych najemców oraz ich rzeczy. Cały proces przebiega szybko, a co ważniejsze skutecznie, dlatego że nie musimy czekać na znalezienie lokalu zastępczego dla osób, które zmuszone są się wyprowadzić.

Więcej w tym temacie: Umowa najmu okazjonalnego — co powinniśmy o niej wiedzieć?

Umowa okazjonalna - eksmisja lokatorów

Zalety najmu okazjonalnego

Zawarcie umowy okazjonalnej w przypadku wynajmowania mieszkania osobom trzecim minimalizuje ryzyko, jakie posiadający osoby wynajmujące. Przede wszystkim, gdy pojawiają się problemy z lokatorami, którzy nie chcą opuścić lokalu lub sprawiają kłopoty, to możemy wypowiedzieć im umowę i wręczyć wypowiedzenie. W umowie okazjonalnej znajdują się takie informacje jak termin końca jej ważności i najemca wskazuje w niej adres, pod który będzie mógł się wyprowadzić. Jest to ogromne zabezpieczenie, gwarantujące właścicielom możliwość pozbycia się dzikiego lokatora w możliwie jak najkrótszym czasie. Dodatkowo do umowy dołączony jest załącznik w postaci oświadczenia, że poddaje się on dobrowolnej egzekucji, które potwierdzone jest notarialnie.

Dla najemców: Wynajem mieszkania – porady dla najemcy

Eksmisja dzikiego lokatora posiadającego umowę okazjonalną

W przypadku umowy okazjonalnej właściciel ma prawo eksmitować problematycznego lokatora zgodnie z prawem w trybie natychmiastowym, jeśli ten nie opłaca rachunków, niszczy lokal lub nie użytkuje go zgodnie z umową. Co więcej, dodatkową zaletą jest to, że wynajmujący nie musi zwracać się o pomoc do sadu. W jaki sposób przeprowadzić eksmisję lokatora z umową najmu?

W pierwsze kolejności powinniśmy dostarczyć lokatorom wypowiedzenie w formie pisemnej z podpisem właściciela, który poświadczył notariusz. Oprócz danych obu stron powinien znaleźć się w nim także termin opuszczenia lokalu, jednak nie dłuższy niż 7 dni. Jeśli najemca nie ustosunkuje się do otrzymanego pisma, możemy wystąpić o tytuł egzekucyjny, dostarczając odpowiednie pismo do sądu, załączając oświadczenie informujące, że najemca zgodził się na dobrowolne poddanie się egzekucji. Sąd na rozpatrzenie złożonego wniosku ma 3 dni, jednak czas ten może się wydłużyć do 30 dni. To o wiele krócej niż w przypadku umowy najmu. Gdy sąd wyda nam klauzulę wykonalności, udajemy się z nią do komornika, który wzywa najemcę do opuszczenia lokalu, dając mu maksymalnie 14 dni. Jeśli ten nadal nie będzie chciał opuścić nieruchomości, to komornik dokonuje opróżnienia jej z najemców i ich rzeczy, jeśli to konieczne, to z pomocą policji i ślusarza. Nie musimy martwić się również o lokal zastępczy czy okres ochronny dla kobiet w ciąży, z dziećmi czy osób chory, ponieważ w przypadku umowy okazjonalnej takie przesłanki nie są istotne.

Pomocny artykuł: Jak pozbyć się niechcianego lokatora z mieszkania?

Eksmisja niechcianych lokatorów

Sprzedaż nieruchomości z lokatorem

Istnieje również możliwość sprzedaży nieruchomości z lokatorem, co więcej jest to zgodne z prawem. Jeśli więc lokatorzy zajmują nasza nieruchomość bezprawnie, to nic nie staje na przeszkodzie, by rozwiązać problem w taki właśnie sposób. Jest to rozwiązanie szybkie i skuteczne, ponieważ problem z lokatorem spada na nowego nabywcę. Dzięki takiemu rozwiązaniu jako wynajmujący zaoszczędzimy sobie rosnących kłopotów finansowych i zadłużeń, jeśli najemca nie płaci rachunków oraz przede wszystkim nerwów. Warto w takim przypadku zdecydować się na skorzystanie z usług skupu nieruchomości. Da nam to gwarancję szybkiego przeprowadzenia transakcji, ale też oszczędzi nam okresu oczekiwania na znalezienie kupca. 

Poradnik: Jak sprzedać mieszkanie z lokatorem?