Jakie prawa i obowiązki posiadamy jako współwłaściciele nieruchomości? - Atrium
X

Jakie prawa i obowiązki posiadamy jako współwłaściciele nieruchomości?

Gdy dziedziczymy nieruchomość i stajemy się jej współwłaścicielem, ogarnia nas szczęście, ponieważ może stać się ono dodatkowym źródłem dochodu. Oczywiście posiadamy prawa, które są dla nas bardzo korzystne, jednak jesteśmy zmuszeni pełnić wobec nie również obowiązki. Czy wiemy, co do nich należy? Sprawdźmy!

Czym jest współwłasność?

Współwłasność to stan, w którym dana rzecz ma więcej niż jednego właściciela. Powinniśmy wiedzieć, że według przepisów istnieją dwa jej rodzaje:

  • Współwłasność Łączna — gdy mamy z małżonkiem wspólny majątek i w przypadku spółki
  • Współwłasność w częściach ułamkowych — do tej grupy należą spadkobiercy

Należy też mieć świadomość, że bycie współwłaścicielem mieszkania, domu, lokalu czy działki, to nie tylko prawa, ale również obowiązki. Ponieważ przepisy dotyczące nieruchomości stale się zmieniają, warto, jest być w tej kwestii na bieżąco. Zatem, jak zostać współwłaścicielem? Po pierwsze może ustanowić nas nim osoba, która ma tytuł prawnym konkretnego przedmiotu. W tym przypadku konieczne jest załatwienie formalności i uzyskanie potwierdzenia w formie aktu notarialnego lub orzeczenia sądu.

Może Ci się przydać: Sprzedaż nieruchomości ze spadku

Prawa i obowiązki współwłaścicieli nieruchomości

Obowiązki współwłaściciela

Będąc współwłaścicielem mamy nie tylko prawa, które są przyjemne. Zobowiązani również jesteśmy do spełniania obowiązków, które nakazują nam przepisy.

Przede wszystkim musimy dopilnować z innymi współwłaścicielami, aby nieruchomość, której jesteśmy w posiadaniu, została utrzymana w stanie, w którym jest obecnie.

Poza tym zmuszeni jesteśmy zarządzać nieruchomością z innymi właścicielami, oznacza to, że nie możemy oczekiwać, że wszystko będzie tylko i wyłącznie na ich głowie, czyli jesteśmy zobowiązani do uczestniczenia we wszystkich spotkaniach na temat zarządzania mieszkaniem.

Dodatkowo w kwestiach finansowych również nie możemy zachowywać się tak, jakby nas nie dotyczyły, jeśli konieczne jest przeprowadzenie remontu czy napraw, prac porządkowych to musimy podzielić koszty na wszystkich współwłaścicieli i pokryć naszą część.

Przepisy te mogą ulec zmianie, ale tylko w sytuacji, gdy wszyscy współwłaściciele wyrażą na to zgodę i wyznaczą zarządcę nieruchomości, który będzie pełnił powyższe obowiązki. Może być to również osoba z zewnątrz, jednak konieczne będzie pokrycie jej wynagrodzenia.

Dla sprzedających nieruchomość: Remont mieszkania przed sprzedażą - czy się opłaca?

Prawa współwłaściciela

Bardzo często zdarza się, gdy dziedziczymy spadek i stajemy się współwłaścicielami nieruchomości, to pojawia się problem z porozumieniem. Każdy chce zarządzać nią sam i podejmować wszystkie decyzje bez konsultacji z pozostałymi właścicielami. Na szczęście, w takiej sytuacji z pomocą przychodzi na prawo, które jasno określa, to, jakie mamy prawa jako współwłaściciele.

Po pierwsze możemy decydować o swojej części nieruchomości bez zgody innych. Oznacza to, że jeśli chcemy zaciągnąć kredyt na rzecz tej części lub przepisać ją w testamencie innej osobie, to możemy to zrobić.

Drugie prawo współwłaściciela dotyczy udziału w przychodach nieruchomości, zależnie od posiadanego udziału. Możemy również sprzedać udziały w nieruchomości. Jeśli inni współwłaściciele nie są w stanie nas spłacić lub nie chcą wykupić naszych udziałów, możemy sprzedać nieruchomość w skupie nieruchomości. Przeprowadzają oni szybkie transakcje i oferują pomoc prawną.

Przeczytaj również: Firmy skupujące udziały w nieruchomości - co powinniśmy wiedzieć?

Sprzedaż udziałów w nieruchomościach

Czy jako współwłaściciel domu możemy do niego wejść?

Owszem, mamy do tego prawo, jednak pod warunkiem, że nieruchomość nie jest użytkowana przez innego współwłaściciela lub ten wyrazi na to zgodę. Jeśli nie ma między nami porozumienia, to w takiej sytuacji niestety będziemy zmuszeni wystąpić na drogę sądową. Jeśli sąd zdecyduje, że możemy wejść do mieszkania, a współwłaściciel nas nie wpuści, to narażony jest na sankcje prawne.

Czy jako współwłaściciel możemy zmienić zamki?

Możemy pod warunkiem, że każdy że współwłaścicieli dostanie komplet kluczy. Tak naprawdę to nie możemy wykonać tej czynności bez ich zgody. Jeśli nie wyrażą, to niestety mogą wystąpić do sądu o przywrócenie zabranego prawa własności.

Gdy współwłaściciel nie płaci opłat

Niestety zdarza się, że mimo że prawo nakazuje każdemu współwłaścicieli pokrywać swoją część kosztów związanych z nieruchomością. Gdy mamy do czynienia z taką sytuacją to w pierwszej kolejności powinniśmy wystosować wezwanie do zwrotu części opłat, które ponieśliśmy. Jeśli ten się do niego nie ustosunkuje, to konieczne będzie dochodzenie na drodze sądowej. Nie będzie to dla niego korzystne, ponieważ będzie zmuszony do opłacenia dodatkowych kosztów związanych z procesem.

Dla Ciebie: Sprzedaż udziałów w nieruchomości bez zgodny współwłaściciela

Podsumowanie – prawo i obowiązki współwłaściciela

Według prawa jako współwłaściciele mamy nie tylko prawa polegające na traktowaniu nieruchomości jak dodatkowego źródła dochodu. Nie tylko korzyści majątkowe powinny być naszym priorytetem, ponieważ współwłasność wiąże się także z obowiązkami, dlatego według przepisów zmuszeni jesteśmy ponosić konieczne koszty i współzarządzać mieszkaniem.